Vitiligo

vitiligo

Hva er vitiligo?
Vitiligo er et flekkvis tap av pigment i huden. Dette forekommer hos 1–2 % av befolkningen,
og det kan være flere tilfeller i samme familie. Ca halvparten oppstår før 20 års alderen.

Hva er årsaken?
Pigmentcellene forsvinner på noen områder i huden, men vi vet ikke hva som setter denne
prosessen i gang. Vitiligo forekommer noe hyppigere hos pasienter med blant annet
stoffskifteforstyrrelser, sukkersyke. Hos noen vil det være grunn til å ta blodprøver for å
utelukke slik annen sykdom.

Hvilke plager kan vitiligo gi?
Først og fremst er dette et kosmetisk problem, men noen kan føle en lett kløe. Flekkene blir
lett solbrente da det beskyttende pigmentet i huden mangler. Derfor er det meget viktig med
god solbeskyttelse. Vitiligo er ekstra synlig hos mer mørkhudede personer. Vitiligo er ikke
smittsomt.

Hvordan kan vitiligo behandles?
Det finnes behandling som kan være virksom hos en del pasienter, men ofte er behandlingen
skuffende ineffektiv.
For tiden kan behandling med en ny immundempende salve (Protopic) vurderes.
Av ultrafiolett lys er det en type (UVB-TL01) som synes å være bedre enn tidligere
alternativer. Det gjøres forsøk med transplantasjon av pigmentceller, men metoden er ennå
ikke ferdig utviklet, gjøres ikke i Norge.
For å skjule de hvite flekkene kan man bruke dekkremer (eksempelvis Covermark,
Dermablend) eller selvbruningskremer.

Kan vitiligo forsvinne?
Fullstendig tilbakegang er meget sjelden, men sykdommen kan spontant bli bedre.

Er det noen fordeler med å ha Vitiligo?

Vitenskapelige studier tyder på at pasienter med Vitiligo har litt lavere risiko for hudkreft enn andre. Men det er viktig å huske på å beskytte huden mot forbrenning.

Mer informasjon på nettet:
www.bad.org.uk
(Patient information)