Solar keratose

solare_keratoser

Hva er solare keratoser?
Solar keratose er en solutløst celleskade i overhuden og hyppig forekommende fra 50 års
alderen. Denne hudforandringen opptrer mest i ansikt, på hender og på overkroppen, dvs.
der hvor huden har vært mest utsatt for sol. Forandringene er temmelig” ufarlige”, men bør
vurderes og ofte behandles, da de i enkelte tilfeller over tid kan utvikle seg til hudkreft
(ca.1 % pr år). Enkelte små og nye forandringer kan man la være å behandle.

Hvis de utvikler seg til kreft, vil det oppstå sår som ikke gror eller fortykket, lettblødende
hud (svulst).

Hvem får solare keratoser?
Soltilbedere, utearbeidende og friluftsmennesker med lys hud er mest utsatt. Noen er
arvelig disponert for å få dette og av minst 30% av alle 70 åringer har solare keratoser.

Hvordan ser solare keratoser ut?
De består av rødlige, litt tørre, skjellende sandpapiraktige fortykkelser i huden, millimetertil centimeterstore.
Når skorpen løsner, kan det ses litt blod. Hos noen kan flekken tilsynelatende forsvinne i perioder, men vil komme tilbake.

Hvordan behandles solare keratoser?
Det finnes forskjellige behandlinger som alle har fordeler og ulemper og som ofte kan
kombineres. På små og distinkte skader kan hudlegen velge frysebehandling med flytende
nitrogen, som er raskt og effektivt, eventuelt kombinere med andre behandlinger som
supplement. Særlig når det foreligger områder med mange små lesjoner er
Hjemmebehandling med Aldara® krem, eller Zyclara® gel være gode
alternativ, da behandler man et helt hudområde (felt) med mange mindre keratoser. PDT
(fotodynamisk behandling) er litt mer omstendelig, men kan også være aktuelt på
områder med mer uttalt skade. I sjeldne tilfeller benyttes kirurgisk fjerning. Det tas
vevsprøve før behandling, hvis det foreligger diagnostisk tvil.

Videre kontroller hos lege
Videre oppfølging vil avhenge av hvor utbredte keratosene er. De fleste vil selv kunne følge med om det
kommer nye forandringer. Personer med svært mange solare keratoser bør jevnlig følges opp. Hvis det
oppstår nye solare keratoser i områder som er behandlet før eller hvis behandlingen ikke har virket bør man
få disse kontrollert av hudlege innen 4-6 mnd.

Forebygging av solare keratoser
Bruk av hatt/caps og klær ved sterk sol anbefales samt bruk av krem med høy solfaktor
(minst faktor 30). Grundig bruk av solbeskyttelse forebygger til en viss grad mot nye slike
skader. Et annet navn på solare keratoser er aktiniske keratoser. Solskade-flekker kan
være et norsk navn.

Hvor kan jeg lære mer på nettet?
www.bad.org.uk (Patient information)