Alopecia areata

Alopecia areata

Hva er alopecia areata?
Alopecia (= hårtap) areata (flekkvis) er en tilstand som kjennetegnes ved flekkvist tap av hår
på hodet og/eller andre steder på kroppen. De fleste har ingen symptomer fra huden der
hårene mangler. Tilstanden er ikke sjelden.

Hva skyldes alopecia areata?
Alopecia areata tilhører en gruppe av sykdommer hvor kroppens eget immunapparat
motarbeider spesielle celler i kroppen; i dette tilfelle de hårdannende celler.

Hvem får alopecia areata?
Tilstanden opptrer hos begge kjønn og i alle aldre, men oftest hos yngre. Det er en viss
overhyppighet hos personer med atopisk eksem (“barneeksem”).

Hvordan utvikler sykdommen seg?
De fleste utvikler mindre, hårløse flekker opptil flere cm i diameter, med gjenvekst innen ett
år uten behandling, og uten å etterlate arr. Det ny utvokste håret kan av og til (spesielt hos
voksne) være helt lyst, men pigmenteres oftest etter hvert. Hvis hårtapet er utbredt og har vart
over flere år, er det redusert sjanse for å få full gjenvekst av håret.
Alopecia areata kan også komme tilbake senere, ofte etter flere år.

Kan tilstanden behandles?
Oftest vil en avvente spontan bedring – “ingen behandling er som regel den beste behandling”.
Alopecia areata har likevel vært forsøkt behandlet med en rekke midler: Kortisonoppløsning
brukes av og til, med usikker effekt. Dels har det vært prøvd stoffer som utvikler eksem eller
irritasjon i hodebunnen. En har også gitt spesielle former for lysbehandling. Ved alle
behandlingsformer har det vært best resultat der de hårløse flekkene er små – der en som regel
får gjenvekst også uten behandling. Ingen behandling er vist å være helbredende .

Parykk
Ved utbredt tap av hodehår vil mange ønske parykk. Disse refunderes delvis av Folketrygden
etter attest fra hudlege, ditt NAV-kontor kan opplyse om gjeldende regler. Googlesøk:
parykk NAV ) : se rundskriv paragraf 10-7. Punkt 11. Det kan ytes støtte til parykk med kr
5470 pr år (2015).

Steder man kan søke hjelp for råd/ parykk:
Ruhs Hårsalong, Th Heftyesgt. 56 A, 0267Oslo , telefon 23283877,
Parykksalongen, Det norske Radiumhospital, telefon:22934409
Pasientorganisasjon
Landsforeningen Alopecia Areata bistår med råd og støtte til personer med denne tilstand.
Se gjerne på www.alopecia.no