Behandling m/cyklosporin (=Sandimmun Neoral)

Behandling cyklosporin

Hva er Sandimmun ® (cyklosporin)?
Cyklosporin er et immunhemmende stoff som dannes av en sopp som i sin tid ble funnet på
Hardangervidda. Medikamentet ble først brukt til å dempe immunreaksjon hos
organtransplanterte, men viste seg å være effektivt ved flere hudsykdommer, bl.a. psoriasis og
atopisk eksem.

Hvordan virker behandlingen med cyklosporin?
Flere hudsykdommer har sammenheng med overaktivitet i hudens forsvarssystem
(=immunapparat). Hvorfor denne immun-aktiviteten tilsynelatende er overaktiv, vet vi ikke.
Med cyklosporin kan vi sette inn en effektiv doseavhengig demper på immunaktiviteten.

Har behandlingen bivirkninger?
Generelt er bivirkningene knyttet til langvarig behandling (år). Medisinen kan øke
blodtrykket og kan påvirke nyrene. Derfor er nøye kontroll meget viktig under
behandlingen. Ca 20% av pas. utvikler økt blodtrykk under behandling, oftere hos pas. over 45 år.  Som ved annen immunhemmende behandling kan det særlig ved lengre tids
bruk være økt risiko for enkelte typer av infeksjoner. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til
risikoen for utvikling av svulster hos pasienter som har brukt medikamentet over lang tid. De
andre bivirkningene som kan forekomme er mindre alvorlige og går oftest over ved
dosereduksjon (uvelhet, diare, tretthet, og økt behåring). Pga. disse bivirkningene vil vi alltid
tilstrebe å behandle med så lav dose som mulig. Vanlig dose ved sykdommen er 200-400mg/døgn.

Hvem kan behandles med cyklosporin?
Cyklosporin er først og fremst et behandlingsalternativ ved utbredte, alvorlige hudsykdommer
der lokalbehandling eller annen tablettbehandling ikke gir tilfredsstillende resultat.

Hvem skal ikke behandles med cyklosporin?
Følgende kontraindikasjoner mot behandling gjelder:

• Tidligere eller samtidig kreftsykdom.
• Pågående infeksjoner.
• Blodtrykk forhøyelse som er vanskelig å regulere.
• Nedsatt nyrefunksjon.
• Graviditet eller amming.
• Medikament- eller alkoholmisbruk.

Opplys legen om alle dine faste medisiner da Sandimmun kan påvirke nivået av disse!