Atopisk eksem – nye europeiske retningslinjer for behandling – hva virker ikke?

De nye europeiske retningslinjene for behandling av atopisk eksem gir gode råd om hvilke interne legemidler som kan brukes, bl.a Imurel, som er omtalt i forskningsnytt April 2012.

Like interessant kan vurderingen være av de behandlinger som ikke anbefales pga mangel på dokumentasjon på at de faktisk virker, såkalt komplimentær eller alternativ behandling: Dette gjelder fiskeoljer, urtemedisin, kinesisk urtemedisin, akupunktur, bioresonans, massasje/aroma terapi, saltbad, og alle undersøkte vitaminer inklusive vitamin D. Det poengteres at disse vurderinger er gjort ved å vurdere et stort antall studier, med til dels sprikende funn, men der konklusjonen etter en systematiske gjennomgang av disse studier ikke er funnet nok bevis til at man anbefaler å bruke disse behandlinger ved atopisk dermatitt.

Kilde: Ring. J et al JEADV, 26, 1176-93