Behandling med biologisk legemiddel mot psoriasis gir neppe økt kreftfare.

Pasienter med psoriasis har de siste 10 årene blitt behandlet med en type legemidler i sprøyteform som går under betegnelsen biologisk legemiddel. Disse blokkerer ulike signalsubstanser som deltar i betennelsen som gir psoriasis. Det har vært en stadig innovasjon, slik at vi i dag har 5-6 legemidler i bruk (Enbrel /Benepali, Humira, Remicade, Stelara, Cosentyx), og det kommer stadig nye som er på vei inn i markedet.

Årlig kommer nye retningslinjer fra myndighetene med regler for foreskriving (LIS), slik at legen må velge legemidler som er mest kostnadseffektive. Det er få opplevde bivirkninger, infeksjoner av ikke-alvorlig art er det vanligste. Det har vært usikkerhet om disse legemidler kan påvirke immunforsvaret på en slik måte at også kreftsykdommer kan oppstå p.g.a. bruken. Nå er det gjort en stor meta-analyse som konkluderer med at dette neppe er tilfelle. Resultatene er hentet fra store registre, som samler data over tid, og som er godt egnet til å fange opp bivirkninger som ikke lar seg kartlegge, før et stort antall pasienter har vært under behandling.

Mye tyder altså på at man ikke behøver å uroe seg for økt kreftfare hvis man blir behandlet med biologiske legemiddel.

Kilde: Egeberg A (editorial) Br J Dermatol 2018;179, 809-810, og 863-871