Lysbehandling med UVB er en god og billig behandling av psoriasis

Siden slutten av 80 tallet har det blitt vanlig med lysbehandling av flere hudsykdommer der psoriasis er den vanligste. Fra slutten av 90 tallet har man brukt smalspektret UVB, det vil si pasienten utsettes for en definert dose av ganske få bølgelengder UVB lys. Det foreligger mye god forskning som viser effekten, og bivirkningene er få. Man har fx ikke klart å vise at denne behandlingen gir økt risiko for kreft i huden, til tross for at det synes å være teoretisk sannsynlig. Gode studier usannsynliggjør noen slik risiko.

Til tross for at mange pasienter synes det er tungvint og slitsomt å komme til UVB behandling i uker og måneder, så har mange ganske god effekt. Alternativet kan være å ta medisiner internt, men mange kvier seg for det hvis ikke sykdommen er svært uttalt.

Nå har skotske forskere sett på kostnaden ved UVB, i en befolkning på over 400000 mennesker i Skottland, og har da bl.a. funnet ut at UVB behandlingen medfører at de fleste pasienter smører seg med vesentlig mindre mengde salver og kremer etter gjennomført UVB. Så mye som 40 % reduksjon i kostnader ble beregnet. I Norge merker ikke pasienten så mye til dette, da blå-reseptsystemet skjuler kostnaden staten har til refusjon. Ettersom vi både kan være pasienter og skattebetaler bør vi glede oss litt over at man kan redusere kostnader til helse, – selv om vi ikke ser det på egen lommebok. Det viktigste med UVB er effekten; mindre utslett, mindre kløe – og mindre smøring.

Kilde: Boswell K et al : Br J Dermatol 2018; 179 (1148-1156)