Imurel og Methotrexate mot alvorlig atopiske eksem virker også..

Legemidlene Imurel og Methorexate har vært brukt mot alvorlig atopisk eksem i mange år over hele verden, men er ikke godkjente for denne sykdommen. Det har ikke vært gjort mye god forskning som definere effekt og bivirkninger godt i akkurat denne gruppen pasienter. Nå har det endelig kommet en studie som viser hvordan disse legemidlene funger brukt over lang tid, 5 år i en gruppe på 43 pasienter. Studien viser en god reduksjon av sykdomsaktivitet, og at det ikke er noe forskjell i effekt mellom de to midlene. Det er noen som får infeksjoner, men ikke mange eller alvorlige. Interessant er at få pasienter bruker legemidlene lenge, ergo fungerer de neppe så effektivt og uten bivirkninger, og legene er også ofte tilbakeholdne med å foreskrive legemidler over mange år som ikke er registrerte for den aktuelle sykdom. D

Denne studien tyder på at det er ganske trygt å bruke begge legemidler, men vi skulle gjerne hatt studier med både disse midlene mot de nye som kommer, kun ved slike studier kan man sammenligne forskjellene i effekt og bivirkninger må en god måte. Men det nest beste er bedre enn ingenting.

Kilde: Gerbens et al , British Juournal of Dermoatology, juni 2018.