Forskningsnytt Mars 2020

Forskningsnytt Mars 2020

Det er ikke farlig å ta vevsprøver av det som viser seg å være føflekk-kreft (malignt melanom)

Hvis vi tror noe kan være føflekk-kreft (malignt melanom) vil vi forsøke å fjerne hele det aktuelle område med en operasjon. Men av og til er dette ikke hensiktsmessig, eller mulig, på steder hvor en slik totalfjerning vil medføre for stor kosmetisk skade, da må vi heller fjerne en del av den svulsten som er mistenkelig. Det har tidligere vært knyttet mye frykt til dette, da man har trodd at å skjære i melanomet kunne medføre en skade som gjør at svulsten sprer seg. En ny italiensk undersøkelse av 5 ulike primærstudier, støtter andre tidligere studier, som viser at det går ikke dårligere med de pasientene som har fått foretatt en slik del- fjerning. Over 3200 pasientprøver er analysert, og det ble ikke påvist økt dødelighet, eller forkortet tid til spredning, fra de som hadde blitt utsatt for dette. Funnene er også i tråd med annen kunnskap som viser at grunnen til at slike svulster sprer seg er avhengig av andre faktorer enn et traume (operasjon).  Ergo, må vi ta del-vevsprøver, eller av og til ikke får med alt sykt vev når vi opererer, så er ikke det farlig for pasientene, så lenge vi selvfølgelig følger opp med å fjerne alt som er sykt vev.

 

Moscarella et al , JEADV 34, 279-284, 2002 (FEB)