Eksem kontroll med kortisonkremer oftere noe bedre enn med Protopic®

Det er etter hvert gode data som viser at strategien i å behandle et akutt eksem med 2 ukers daglig behandling med en sterk kortisonkrem (få kontroll), etterfulgt av behandling med samme middel to dager (”Weekend”) pr uke ( holde på kontrollen) for mange er en effektiv måte å holde eksemet i sjakk. Det er også vist at samme strategi kan fungere for middelet Protopic, som ikke er et kortison. Men hva er best? Den engelske hudlege og forsker H Williams har nylig undersøk hva som finnes av data og konkluderer med at kortisonkremene er litt mer effektive. Men det er ikke bare effekten som spiller en rolle, mulige bivirkninger bør også være med i vurdering når man velger behandling. Det er også her gunstig med kortison, ettersom det ikke er vist at det oppstår for eksempel fortynning av huden ved bruk i weekender, for å lang tid som 4 mnd. Kostnadene er avhengig av hvordan disse medisinene forskrives i de ulike land. Fremdeles savner vi studerer som direkte sammenlikner effekten av midlene, og det er særlig de pasientene som har alvorlige eksem som vi ikke får god kontroll på som kan trenger bruke av begge typer behandling, ofte på ulike steder av kroppen.

Kilde: H Williams , British Journal of Dermatology 2011, 164, 231-233