Protopic ® (tacrolimus) er fremdeles ikke vist å være kreftfremkallende

Protopic og Elidel ® ( pimecrolimus) er to viktige legemidler i behandling av atopisk dermatitt, men det har i mange år vært skepsis mot disse midlene pga hypotetisk risiko for at bruken han være forbundet med økt risiko for kreft. (se Forskningsnytt 2008). Nå er det gått ytterligere 4 år siden siste systematiske oversiktsartikkel om dette tema, og det er fremdeles ikke mulig å påvise noen sikker risiko.

Patricia Tennis og medarbeidere ( ja hun heter det!) har foretatt et systematisk søk for å finne ut om dette er korrekt, og har endt opp med konklusjonen: Det synes riktig å si at hypotesen at tacrolimus og pimecrolimus kan forårsake kreft, …. Ikke har blitt støttet av epidemiologisk undersøkelser til dags dato. Så til tross for at vi ikke har så gode data å støtte oss til, kan vi si at vi trygt kan brukes legemidlene slik vi gjør i dag.

Kilde: Tennis et al. British Journal of Dermatology 2011, 165.465-473