Forskingsnytt Desember 2022

Er det på tide å ta inn over oss ny kunnskap om isotretinoin og psykiske bivirkninger?

Isotretinoin er et svært viktig legemiddel ved behandling av alvorlig akne, og blir stadig brukt mer, også i Norge. Legemiddelet har mange definerte bivirkninger, som pasientene også merker selv når de tar medisinen, men disse kan beherskes ved å justere dosen. At isotretinoin er fosterskadelig er kunnskap alle kvinner får, og beskyttelse mot svangerskap i en kort periode er jenter og kvinner flinke til.

Det har i mer enn 30 år vært en faglig debatt om isotretinoin (ISO) i tillegg til god effekt på akne kan den utløse psykisk sykdom, og kan også bidra til selvmord, og denne debatten har ført til mye usikkerhet og redsel for behandlingene blant pasienter og leger. De siste 10 årene har det kommer stadig flere undersøkelser som tyder på at det IKKE er isotretinoin som er problemet, men sykdommen i seg selv- alvorlig akne- som gir økt psykisk sykelighet.  Nylig er nok en slik stor og grundig studie publisert. Over 200.000 pasienter totalt som hadde fått iso, eller antibiotika, eller ikke noen behandling ble analysert. Resultatet var at akne i seg selv ga 46% økt risiko for nevropsykiatrisk sykdom, mens iso reduserte risiko med 20%, og antibiotika med 6%.

Denne studien er den siste i rekken av flere som tyder på det samme: Akne er en psykisk belastende sykdom, som trenger behandling for å redusere både arr og psykiske lidelse.

Fremdeles kan det være noen pasienter som opplever psykiske symptomer ved inntak av iso, eller har psykiske problemer før oppstart av behandling, og disse må vi ta på alvor, og finne gode løsninger for.  Men konklusjonene er at de aller fleste vil bli bedre av psykiske symptomer, etterhvert som behandling med isotretinon bedrer aknetilstanden, og de bør ikke skremmes med utdatert kunnskap.

 

British Journal of Dermatology:  Ravencroft J and Eichenfield L, 2022: 187: 8-9, og Br J Derm: 2022: 187: 64-72: Paljarvi   T og McPherson: