Forskningsnytt April 2021

Forskningsnytt April 2021

Hvorfor tåler kvinner infeksjoner bedre enn menn?

Kvinner og menns biologi er like på mange måter, men det finnes forskjeller som også kan slå ut i ulik helse.  En artikkel i den tyske ukeavisen «Die Zeit» omtalte dette nylig, og det vil jeg gjerne dele med dere. Immunsystemet vårt er et meget stort og komplekst system som i det hele er relativt lite påvirket av kjønn. Men det finnes proteiner som er påvirket av kvinnelig kjønnshormon: Interferon regulerende faktor 5 (IRF-5), og Toll-reseptor 7, som begge viser kjønnsforskjeller.  IRF-5 påvirkes av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, og slik dannes mer Interferon hos kvinner. Når det gjelder TLR-7, så er genet for dette plassert på kromosom X, og dette har kvinner som noen husker to av, ergo oppstår mer av dette proteinet, som igjen gir bedre immunforsvar mot virus.

Slik er kvinner noe bedre beskyttet mot virusinfeksjoner enn menn. Den dårlige nyheten er dessverre at dette også gir en viss fare for overreaksjon fra immunsystemet, og kvinner får dessverre hyppigere autoimmune sykdommer som f.eks.  multiple sklerose (MS) eller revmatoid artritt (RA), leddgikt. Den lille forskjellen kan vi altså møte på de rareste steder.

 

Eisenreich R, Die Zeit, no.7, 11.feb. 2020