Forskningsnytt Mai 2021

Forskningsnytt MAI 2021

Stor økning av basalcellekreft hos kvinner på Island. Er solarier og sydenferie årsaken?

Basalcellcarcinom (BCC) omtales ofte som «snill» hudkreft, fordi den ikke tar liv ved å spre seg til indre organer. Den ses som små sår og knuter i huden. Kreftformen er et betydelig helseproblem fordi denne kreft typen er så vanlig, og den må fjernes med kirurgi, eller andre metoder for å ikke ødelegge huden f.eks. i ansiktet. Kreftformen er sterkt økende og knyttet til UV-stråling. Island er et land med lite naturlig sol, og det er derfor tankevekkende hvordan denne kreftformen har mer enn 3 doblet seg siste 35 årene på solfattige Island, og i denne undersøkelsen nesten 40% økning hos kvinner. Islendingene er få, og har gode helseregistre, og alle med BCC på Island fra 1981 t.o.m. 2017 er inkludert i studien. Den største økningen hos kvinner ble funnet på steder på kroppen man i hverdagen på Island ikke får solt: kropp og legger. Solarier ble introdusert i 1980-årene, og økte veldig i bruk frem til 2004, siden har bruken gått litt ned. Det er anerkjent av WHO at solarier er kreftfremkallende – både i å kunne bidra til føflekk-kreft, men også BCC. Det er i mange land restriksjoner eller forbud mot solarier, i det minste for personer under 18 år. Studien viste også at antall kvinner med BCC ble også stadig yngre – senere i denne perioden. Antall fritidsreiser til sydlige strøk vokste også i samme periode, og har sannsynligvis også påvirket denne negative utviklingen.

Konklusjonen fra Island er at «Snill» hudkreft er sterk økende, særlig hos kvinner, og at man skal være forsiktig med solen! Solarier bør unngås.

Adalsteinsson JA et al Br J Dermatol, (2020, 183: 799-800)