Forskningsnytt August 2021

Forskningsnytt August 2021

Vi er for dårlige til å oppdage føflekkreft (malignt melanom) i Norge

Det er en økning av forekomst av føflekk kreft i hele verden, og særlig blant oss med lys, kaukasisk hud. Å oppdage noe som kan være melanom kan være vanskelig for pasienten selv (befolkningen), men også for leger og også hudleger som har dette som en svært viktig del av sitt fagområde.  Vi er blitt bedre til å oppdage de minst farlige melanomene, men fremdeles er det altfor mange som kommer for sent til lege, eller at legene heller ikke klarer å oppdage melanomet. Norske forskere har nylig publisert en studie der dette undersøkes. De har undersøkt hvordan man oppdaget melanomer som ble registrert i 2014, tok for seg to grupper av melanomer, 100 av de vanlige som ser ut som føflekker og som er flate og har god prognose på å sjelden spre seg, og 100 av de tykke, knutete melanomer, som mye oftere kan føre til spredning, og gir mye høyere dødelighet. De fant da ut at vanlige leger kun klarte å stille diagnosen på begge typer melanom på ca. 24% av svulstene, mens hudlegene var gode til å fange de «snille» melanomene (96%), men hudlegene slet også med å fange de tykke, knutede melanomer, de fant 50%, av de mest farlige. Disse er de som oftest ligner på en rekke andre endringer i huden, og det er kjent at de kan være vanskelige å oppdage og skille fra mer godartede utvekster. Studien er viktig for å bevisstgjøre både allmennleger og hudleger om at vi må intensivere opplæringen av legene, så pasientene får fjernet disse svulstene så tidlig som mulig. Da dør færre av sykdommen.

Robsahm TE, Helsing P, Svendsen HJ, og Veierød M. Acta Dermatovenereoligica

25Feb, 2021