Forskningsnytt Juni 2021

Forskningsnytt Juni 2021

Dupilimab (Dupixent) har god effekt ved atopisk eksem også hos barn fra 6 års alder

Dupixent har nå vært i bruk i Norge i litt mer enn et år for voksne pasienter med alvorlig atopisk eksem (dermatitt). Våre erfaringer hos de voksne er gode, de fleste pasientene har svært god effekt mot kløe og er mye bedre også når det gjelder utslett. Det kan nå forskrives ned til 16 års alder, og vi venter på godkjenning for barn med alvorlig atopisk eksem fra 6-16 år. Nå foreligger data som støtter også god effekt og sikkerhet hos barn.  Cork og medarbeidere har i denne, ganske lille studien, sett på 38 barn som fikk to ulike doser. Det oppsto, som hos voksne, konjunktivitt (betennelse i øyeslimhinnen) hos ca 30%, men alle kunne fortsette med Dupilimab etter behandling av tilstanden. Det så ut som den laveste dosen var like effektiv som den høye, målt etter 52 uker. Konklusjon er god effekt av Dupilimab hos barn, med rel. lite bivirkninger, og ingen alvorlige bivirkninger.  Effekten øket ut over uke 16, ergo vil dette kunne egne seg godt som langtidsbehandling. Vi venter på  norsk godkjenning fra Statens legemiddelverk,  som kanskje ikke er så langt unna.

Cork et al, B J Derm ,2021 (May) 184,857-870