Forskningsnytt November 2020

Forskningsnytt November 2020

Covid-19 flytter fokus i helsevesenet: Mindre oppmerksomhet på andre helseproblemer: Føflekk-kreft (malignt melanom) forsinket diagnostisert i Italia mars-mai 2020.

Sars-Cov2 epidemien har hatt enorme effekter på helsevesenet i hele verden, og det kommer etter hvert mange undersøkelser som viser hvordan andre områder av helsevesenet har blitt påvirket av at store ressurser er omdisponert mot behandling av Covid-19 syke. Det blir stadig tydeligere at helseressursene ikke i særlig grad kan utvides, men bare omdisponeres. Da går det ut over mennesker med andre sykdommer; de blir i mindre grad diagnostisert og behandlet.

Italienske forskere undersøkte diagnostikken av malignt melanom i periodene før, under og etter nedstengningen mars-april.  De fant at forekomsten av melanom før nedstengningen var 2.6 pr dag, 0.6 pr. dag under, og 1.3 etter. Ergo, det ble påvist færre melanomer mens det var nedstengning – folk gikk mindre til lege.  De fant også ut at gjennomsnittlig tykkelse på melanomene var 0.88 før, og 1.96 etter. Prognosen for melanom er negativt korrelert med tykkelse, slik at denne økningen i disse tallene har en betydelig økt risiko for høyere grad av dødelighet. Denne studien er altfor liten og enkel til å kunne trekke den mest alvorlige  konklusjon: Dødelighet av melanom kan bli større enn dødelighet av Covid-19, men studien gir, sammen med en rekke studier på andre felt, tankevekkende  tall som viser hvordan resten av helsevesenet  måtte omdisponeres mot Covid-19 våren 2020.  Vi må holde smitten nede – også for at ikke alt annet stopper opp.

Ricci F et al, JEADV 2020: Letter to the Editor