Forskningsnytt Februar 2023

Kortisonkrem – avvennings- syndrom. En «ny» kortison-bivirkning?

Siden kortisonkremen ble introdusert for 75 år siden har de vært bærebjelken i behandling av mange svært vanlige hudsykdommer. De har oftest god effekt, men har også negative sider, særlig ved langtidsbruk, eller ved bruk av de mest potente kremene. Spesielt ved bruk i ansiktet. Vi er derfor ganske nøye med hvilke kremer som skal brukes hvor, og hvor lenge, for å unngå bivirkninger som fortynning av huden, eller at det oppstår relaterte nye hudplager som perioral dermatitt, eller rosacea. Videre har det i alle år hersket en mer uspesifikk skeptisk holdning til bruken, ofte kalt kortison-angst, som innebærer at de fleste brukerne ofte blir utrygge på bruken, kan det være farlig?

Det ble i 2021 sent ut en advarsel fra det engelske organ «Medicines and Healthcare products Regulatory Agency» om at det kan oppstå en brenning og rødme når man avslutter bruken, og dette har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Tilstanden er beskrevet, men det er svært vanskelig å definere sikkert opp mot alternativene; en hudsykdom som nettopp ikke er tilstrekkelig behandlet, eller andre diagnoser som kontaktallergi, eller andre forhold, som ikke er knyttet direkte til kortisonbruk. Engelske forskere omtaler problemet, slik at vi kan ta dette opp med aktuelle pasienter som har slike plager.

Vi er i Norge som hudleger, tror jeg, ganske bevisste på at kortisonkremer til ansiktet er noe vi forøker å unngå annet enn svært kortvarig, med milde kortisonpreparater. Vi har alternativer ved å bruke calcinevrinhemmere (pimecrolimus) Elidel, Tacrolimus og Protopic, som IKKE gir denne type bivirkninger. Disse er trygge ved langtidsbruk. Men som også kan gi ubehag ved bruk. Ergo tror jeg overnevnte syndrom er vanligere i land der folk kan kjøpe kortison uten resept, og der rådgivning er vanskeligere å få enn i Norge. Men det finnes nok her på bjerget også. En misfølelse i huden ved langtids bruk av kortisonkremer har jeg erfart fra pasienter, lenge før dette syndromet ble beskrevet, særlig ved langvarig bruk på meget kroniske tilstander som f. eksempel eksem på hender.

 

  1. Cotter et al: British J Derm: 2022: 187, 780-781