Forskningsnytt Mars 2023

Vindmøller – ett hud problem?

Ettersom verdens energikrise tvinger oss til å finne nye alternativer er naturens egne råvarer, sol og vind, og kanskje bølger, blitt aktuelle kilder for energi, for å forhindre ytterligere oppvarming av kloden. Men det oppstår nye problemer. Allerede er det kjent at å destruere vindmøller som allerede har gjort jobben i noen år, er problematisk mht til gjenbruk.

Men danske hudleger har startet i den andre enden: Ved produksjon av vindmøller må det brukes lim stoffer av typen epoxy, og disse stoffene er meget godt kjent som «værstinger», når det gjelder utvikling av kontakteksem. Det er ikke så sjeldent at de som pådrar seg dette, ikke klarer å fortsette i yrket.

Ergo ble det undersøkt 180 personer man vet eksponeres for epoxy i to vindmøllefabrikker i Danmark. Da fant man at hele 9 % av disse hadde utviklet allergi mot epoxystoffene (DGEBA-R, og DBEGA-F), og at ca 40% av de som fikk påvist allergien ved testing, allerede hadde utslett som resultat av eksponeringen. Studien viste ellers at det særlig var ved oppstart i arbeidet med vindmøllene dette oppstod, noe som kanskje kan tyde på at man ble oppmerksomme, og klarte å beskytte seg mot eksponering etter hvert. Studien er viktig, da nettopp industrielle nyvinninger og masseproduksjon får frem problemer som gikk under radaren så lenge produksjonen hadde lite volum. Ny erkjennelse innebærer at man kan sette inn forebyggende tiltak for å beskytte seg mot å bli allergisk, som mer klare råd om hansker, maske og annet beskyttelsesutstyr.

 

Christiansen et al: Br J Dermatol: 2022: (Oct): 187:988-96. Kommentar: Brans, R.