Forskningsnytt Oktober 2020

Forskningsnytt Oktober 2020

Behandling av solskader i huden med mikrobølger

 Flekk vise solskader i huden som trenger behandling, da de også har små celleskader, heter solare keratoser. Tilstanden er svært vanlig, omtrent 25% av alle over 50 år har slike skader. Det oppstår tørre, røde flekker, oftest i ansiktet, issen eller håndrygger. Noen av disse flekkene kan utvikle seg til hudkreft over tid, og de bør derfor behandles når de har et visst omfang. Behandling i dag varierer fra frysing (kryo), eller en kombinasjon av krem og lys (PDT), eller kremer for hjemmebehandling (Aldara, Zyclara,  Effudix, Tolak, Actikeral).

Alle disse metodene har fordeler og ulemper. Noen behandlinger kan gi smerte, andre drar seg ut over tid med betennelse eller ubehag i huden i flere uker. Forskere fra Skottland har nylig utført en studie med 11 pasienter med til sammen nesten 200 solare keratoser, med en helt ny metode: Oppvarming av huden med mikrobølger.

Ved å utsette huden for 3-4 sekunder 4W mikrobølger oppstår en oppvarming til litt under 50 grader, gjentatt 5 ganger med 20 sekunder, viste dette seg som en muligens lovende behandling. Utfordringen er smerte, selv om de fleste (80%) ikke opplevde langvarig smerte

(mer enn 5 minutter). Et flertall ville heller ha mikrobølgebehandling enn andre typer behandling de hadde fått før. Cirka 90% av keratosene responderte på behandlingen etter 4 mnd.  Ytterligere studier er nødvendig for å fastslå om dette er noe vi vil ha glede av i fremtiden. En så lenge anbefales ingen å eksperimentere med mikrobølger på egen hånd, litt utfordrende trangt ville det bli uansett!

 

Jackson et al. British Journal of Dermatology 2020, 183, p.222-230.