Forskningsnytt September 2020

Forskningsnytt September 2020

Global oppvarming, klimaendringer og forurensning øker allergi over hele kloden

Den etterhvert svært godt dokumenterte oppvarmingen av kloden på grunn av  økende drivhusgasser, i særdeleshet CO2 fører til mer ekstremvær, nedsmelting av havis og isbreer, og økt vannstand. Været blir ustabilt med mer ekstremvær, sandstormer og branner.

Dette fører til økt forekomst av allergiske sykdommer, særlig astma og bronkitt. Planter med allergen potensiale vokser fortere, og sprer mer pollen enn før, og pollensesongen er blitt lengre. Økt CO2 gir også økt pollenspredning. Mengden av insekter som biter og overfører sykdom blir større, og sprer seg til nye områder. Halvparten av alle jordens skog-arealer er blitt avskoget siste 50 år. Man må forvente at manglende tiltak for å reversere den globale oppvarmingen vil gi betydelig økte helseplager direkte knyttet til disse forhold i årene som kommer.

Gennario DÁmato,  Allergy: 23 Juli 2020