Forskningsnytt Oktober 2022

Forskningsnytt Oktober 2022

Basacellekarsinom – basaliom – snill hudkreft: Er det noe vi kan la være å behandle?

Omtrent 30% av oss vil få et eller flere basaliom, små svulster i huden som vokser sakte, men som uhyre sjeldent blir  en helsetrussel ved å kunne spre seg. Det kan vokse og lage sår, og kan medføre plager ved å «ødelegge huden» f.eks.  i ansiktet. Slik kan de påvirke livskvaliteten, og bør som hovedregel absolutt behandles.

Men, basaliomene kan være små, vokse sakte, og egentlig ikke være til noe plage. Behandlingen i form av kirurgi, eller PDT (foto dynamisk terapi), eller langvarig behandling med spesielle kremer kan være ubehagelig eller direkte plagsomt, eller medføre risiko f.eks. ved infeksjoner eller skader i forbindelse med kirurgi.

Belgiske forskere tar opp dette. Kanskje det beste av og til er å ikke gjøre noe i det hele tatt.

Da er det to mulige måter å gjøre det på: Aktivt se pasientene med regelmessige intervaller for å fange opp om det er basaliomer som man bør behandle (aktiv overvåkning), eller kanskje bedre: Oppmerksom oppfølgning av pasient eller ved hjelp av pårørende, men der legen kun kobles inn når det er behov. Våre belgiske kolleger holder en knapp på siste alternativ, for å spare pasientene for unødvendig legebesøk. Dette gjelder ikke yngre pasienter, men kanskje de der man forventer mindre enn 5 ytterligere leveår, og der pasientene selv selvfølgelig må ønske en slik tilnærming. Det vil uansett være legens oppgave å gi råd om aktiv behandling ut fra erfaring om at ulike typer svulster kan skape problemer for pasienten innen rel. kort tid.  Vi mangler i dag kunnskap om hvor raskt slike svulster vokser, og slik kunnskap vil være nyttig for å estimere forløpet for svulster i ulike hudområdet.  Å la være å behandle vil neppe gjelde mange, men ettersom legekunst også er å unngå å skade, vil dette av og til være beste løsning. Mange eldre bruker svært mye tid og krefter med legebesøk for ikke alltid like viktige ting.

Laura Van Coile et al. Br J Dermatol: 2022: 187:244-245