Forskningsnytt September 2022

Hvem har aller best, eller aller dårligst, effekt av biologisk behandling mot psoriasis?

Biologiske legemidler (sprøytebaserte antistoff) har de siste 15 årene vist svært god effekt for mange pasienter med alvorlig psoriasis. Det er utviklet stadig nye legemidler av denne type, og de aller fleste har meget god effekt.  Men ikke alle, og danske forskere har forsøkt å finne ut hvem de er. Kan vi forutsi hvem som ikke responderer?

Danske forskere tok for seg 3280 som ble behandlet i tidsrommet 2015-2017, og fant ut det var ca. 6 % som enten hadde super-respons, og omtrent like mange hadde uventet dårlig effekt. Man fant ut at høy kroppsvekt eller BMI var noe som gikk igjen hos dem som hadde dårlig effekt, mens de som responderer best på behandlingen var mennesker med høy sosio økonimisk status, eller som hadde få andre sykdommer som kan være assosiert med psoriasis.

Tidligere studier har vist at overvekt kan stimulere psoriasis, og at reduksjon av vekt kan redusere sykdommen. Denne danske studien er viktig for å kunne gi råd og at vi kan ta fatt i de faktorer som betyr mest for hver enkelt pasient.

 

Loft N et al. JEADV 2022: 36 (August 2022) :1284-1291