Forskningsnytt Oktober 2023

Forskningsnytt oktober 2023

 

Biologiske legemiddel mot psoriasis og svangerskap

Til tross for at vi har brukt biologiske legemiddel mot psoriasis i mer enn 15 år, hersker det fremdeles litt usikkerhet om bruken av disse midler i forbindelse med graviditet.

Nye legemidler blir jo ikke testet på gravide, men blir selvfølgelig undersøkt for sitt potensiale for å kunne skade et foster. Men det er etter at de har vært på markedet i noen år, at vi får tallene som kan si oss om det er noen økt risiko for abort eller misdannelser ved bruk. Etter hvert letter tåken..

Det vi kaller TNF-hemmere har vært lengst på markedet, og er best undersøkt, er pr i dag mulig å bruke under graviditet, vurdert for hver enkelt pasient, men det anbefales å slutte med dette etter 2/3 svangerskapet for å unngå at middelet påvirker barnets immunitet etter fødsel. En stor ny studie utført av spanske forskere tar for seg 51 studier som til sammen belyser  739 graviditeter der barnet har vært utsatt for ulike biologiske legemiddel, flest ustekinumab, som også brukes i Norge.

De konkluderer med at man ikke kan påvise noe økt risiko ved bruk av slike midler, at frekvens av aborter og misdannelse er den samme som hvis man IKKE har vært utsatt for slike legemiddel.

Kunnskapen på dette feltet endrer seg stadig, og to norske nettsteder RELIS, eller Nasjonalt senter for behandling av revmatisk sykdommer (NSRM) er steder der man finner informasjon om dette tema. Snakk med den legen som foreskriver medikamentet hvis du blir gravid, eller planlegger graviditet, da det alltid er en vurdering om man f.eks. kan slutte med medikamentet i forbindelse med graviditet.

 

Sanches- Garcia et al JEADV:okt 2023, 37:1971