Granuloma annulare

Granuloma annulare

Hva er granuloma annulare (GA)?
Granuloma annulare er en ikke helt uvanlig, men en helt ufarlig hudsykdom. Som oftest ses
dette hos barn eller unge voksne, men kan dukke opp i alle aldre. Det dukker opp små knuter i
huden som etter hvert vokser utover som en ringformet bølge der huden er litt fortykket.
Oftest oppstår dette over håndrygger, albuer eller ankler, men også andre steder på kroppen
er mulig. Annulare betyr ringformet, de kan også være buede. ”Granulom” er en måte vevet er
bygget opp på.

Hva er årsaken til Granuloma annulare (GA)?
Det vet man ikke, og utslettet er ikke smittsomt eller utløst av allergi. Det er ikke knyttet til
sykdom i kroppen eller dårlig helse , selv om det er noen som har diabetes som får en type
granuloma annulare, de aller fleste er helt friske til tross for utslettet. Utslettet er ikke arvelig,
og blir ikke ondartet.

Hvordan arter granuloma annulare ( GA) seg?
Det oppstår oftest et par ringformede ,svakt bulkede , elementer som kan vokse til 2-5 cm i
diamet, før de sakte danner seg tilbake og blir borte. De kan klø litt, men er oftest kun til
kosmetisk plage, og de kan etterlate litt pigment som blir borte over lang tid.
Det finnes også en meget sjelden form av granuloma annulare hvor det oppstår svært mange
små flekker i huden (generalisert GN) – dette trenger spesialbehandling.

Hvordan stiller man diagnosen granuloma annulare?
Utslettet er såpass typisk at de fleste hudleger kan stille diagnose uten å ta vevsprøver, men
mange velger å ta en liten prøve av huden i lokalbedøvelse, for å sende inn til
vevsundersøkelse , for å være helt sikker, eller hvis utslettet ikke er så typisk at man ikke er
100% sikker på diagnosen. Av og til vil man velge å sjekke blodsukker (diabetes) ,særlig ved
den sjeldne generaliserte formen.

Behandling
Det finnes ingen helbredende behandling, men tilstanden vil oftest brenne ut av seg selv etter
mnd, eller innen 2 år. Alle må derfor ikke ha behandling. Man kan velge å behandle med
ulike kortisonpreparater ( krem,salve), og av og til sprøyte små mengder kortison inn i huden,
da blir flekken flatere, men denne beh. bør ikke overdrives, og gjøres av leger med erfaring i
denne behandling.

Kan jeg selv gjøre noe for å hindre GA ?
Nei, dessverre er det ingen diett, eller andre tiltak som har effekt. Man kan dekke til huden
med kosmetikk hvis man synes det er nødvendig, og ellers forøke de råd som er gitt av legen.
Mer informasjon på nettet:
www.bad.org.uk
(Patient information)