Håndeksem – behandling med Toctino

Håndeksem – behandling med Toctino

Hva er et Toctino (alitretinoin)?
Toctino er et a-vitamin-liknende medikament som er det eneste preparat i verden som er registret
spesielt til bruk på kronisk håndeksem.

Hvordan virker Toctino?
Man vet ikke dette sikkert, men det påvirker hudens oppbygning og betennelsen (inflammasjonen)
som oppstår ved håndeksem. Effekten kommer oftest etter 4-8 uker.
Hvilke undersøkelser bør gjøres før behandling starter?
Fortelle legen om diabetes, eller hjertesykdom. Ofte tas en blodprøve for å sjekke kolesterol og
triglycerider (fastende), om disse er normale er det ikke nødvendig med kontroll under kuren, ellers vil
legen følge opp dette med nye prøver.

Alle kvinner under 50 år må ta en graviditets test – og ikke bli gravide under kuren, da Toctino er sterkt
fosterskadelig, og man skal ikke bli gravid før 5 uker etter avsluttet kur. Etter disse 5 uker er det ikke
risiko for fosterskade.

Hvor mange blir bra?
Ca. 60 % blir vesentlig bedre etter 3 mnd. behandling, noen blir bra etter 6 mnd. behandling, andre kan
trenge flere kurer. Ca. 30% har liten eller ingen effekt.

Hvordan skal kapslene tas?
Kapslene tas en gang daglig i forbindelse med et måltid, eventuelt. med et glass melk.

Bivirkninger
Ca. 10 % av alle får hodepine. Dette er særlig første dagene (uken), og blir oftest gradvis borte. Får
man hodepine, kan man ta kapslene om kvelden med mat, eller ta en Paracet før man tar medisinen om
kvelden. Er hodepinen vedvarende, kan man ta en pause i behandlingen i 3-4 dager før man forsøker
igjen. Ta gjerne kontakt med hudlegen hvis du får bivirkninger, da vi vil vite hvordan du har det med
medisinene. Noen få må avbryte kuren pga. dette, selv om hodepinen oftest er forbigående og ufarlig.
Psykiske bivirkninger: Det er rapporter om enkelttilfeller av psykiske bivirkninger som depresjon.
Dette er meget sjeldent (20 meldinger, pr mer enn 250.000 behandlede pasienter.) Hvis slike effekter
registres må man slutte med medisinen og melde fra til lege. Pas med kjente psykiske plager må
informere foreskrivende lege om dette før behandlingen starter.

Har jeg noen rettigheter til å få refundert utgifter til behandlingen?
Det er en dyr medisin som p.t. 1.Januar 2015 er på blå resept (ergo er den vesentlig billigere enn om
den ikke hadde vært på blåresept).

Spesielt:
Les gjerne pakningsvedlegget for mer informasjon. Resepten må innløses innen 7 dager, og kvinner
som kan få barn må dokumentere de ikke er gravide før utlevering ved apotek.
© Claus Lützow – Holm og Anne Lise Helgesen. Informasjon for bruk ved konsultasjon