Håndeksem med sprekker i huden på fingrene – en ny genetisk sykdom?

Håndeeksem er meget vanlig, og det finner flere ulike typer, noen får små vannblemmer som spekker opp, andre får mer sprekker på fingre og i håndflatene: Noen er blitt allergisk mot fx nikkel eller gummi, og atter andre får noe som ligner psoriasis. Tilstanden er ofte kronisk, og vanskelig å få under kontroll. Mange er personer som har andre atopiske trekk ( eksem før i livet, høysnue eller astma), men en god det har ikke denne bakgrunnen, og vi har hatt litt vanskelig for å forstå denne kategorien – hva er årsaken til sprekker og eksem når det IKKE er allergisk tendens?

Danske forskere har nå funnet ut at det foreligger en endring i det genet som koder for hudproteinet filaggrin – hos disse, og de er ikke ”atopisk”. Dette er et gen som også er endret hos de som har ekstrem tørr hud i form av noe som kalles ichtyosis (fiskeskjellhud). Det ser ut som ”fingertupp sprekk syken” er en form for irritasjons-eksem, og at disse personene lettere blir skadet av daglig ”wear and tear” – slitasje av dagliglivet så å si. Studien vier også at det er mange som har spekker og eksem på hende som ikke har denne gentiske varianten, og derved hvor komplisert det er å knytte spesifikke gener til spesifikke plager, det gjenstår mye forskning før vi med den nye kunnskapen kan skreddersy bedre behandling til spesifikke typer håndeksem. Men økt detaljkunnskap gir rom for nye spørsmål!

Kilde: Thyssen et al, British J Dermatology Januar 2012: 166:46-53