Hårtap hos kvinner – hvor mye er for mye?

Når kvinner synes de miste for mye hår kan det skyldes flere ting: At de faktisk miste mer hår enn de 50-150 pr dag som er normalt, at de plutselig blir oppmerksom på at de mister hår, eller at de blir engstelige uten at det foreligger et reelt økt hårtap. Hårtap kan skyldes ulike tilstander, men å finne ut om det foreligger et reelt økt hårtap er viktig uansett, og mange starter med å samle hår for å telle, eller se på forskjeller over tid.

Dr. Rodney Sinclair i Melbourne, Australia har utført en nyttig studie, for å finne ut om man kan bruke telling av hår som et pålitelig diagnostisk middel. 50 kvinner som hadde fått påvist den vanligste formen for hårtap hos kvinner (FPHL –tilvarende den type hårtap som gjør de flest menn blir skallet, kvinner blir meget sjeldent skallet) – skulle vurdere sitt eget hårtap ved en skala som bestod av bilder av en viss menge hår – mengde 1-6, der 6 viste mange hår, 1 få. Konklusjonen ble at de med økt hårtap hadde høy score ( i snitt 4.96), og at man ved denne metoden: å se på en skala og sammenligne med eget hårtap får en god pekepinne på om det foreligger at hårtap av typen FPHL. Dette kan være en ny metode som supplerer andre metode for å stillet diagnose og vurdere behandling av hårtapet. OBS –for de med meget kort hår kan ikke metoden brukes.

Kilde: R Sinclair, BJD Ahead of Print dio:10.1111/bjd.13873 (2015)