Ikke så galt at det er godt for noe: Å ha psoriasis kan gi mindre kontaktallergi.

Kontaktallergi er å bli allergisk mot stoffer rundt oss, de mest kjente allergier man kan pådra seg er nikkel, parfyme og gummiallergi. Det oppstår et kløende utslett, et eksem i huden etter kontakt med helt spesifikke stoffer. Typisk under en bukseknapp i blankt metall – nikkeallergi, eller etter hull i ørene –etter et ”sølv” – nikkelsmykke. Man kan ved en enkel test finne ut av slike allergier med standardiserte tester: en ”lappetest”, der stoffene blir lagt på huden for etter noen dager å eventuelt frembringe et eksem. Slike tester er mye brukt for å påvise nøyaktig hva som gir kontakteksemet.

Det har vært flere studier som har antydet at personer med hudsykdommen psoriasis får mindre slike allergier enn andre, men denne store, nye studien i Tyskland, Sveits og Østerrike med ca. 2300 pasienter med psoriasis og 160000 andre pasienter, bekrefter at det nok er en slik sammenheng: Immunsystemet til de med psoriasis er i mindre grad i stand til å utvikle kontaktallergi, enn hos andre. Siste ord er ikke sagt når det gjelder å forklare hvorfor dette er slik , men man får glede seg over vitenskapelige sannheter – så lenge de varer, – og ny forskning gir enda bedre svar.

Kilde: Classen et al Br J Dermatol 180, 315-320-