Skabb – liten krabat til besvær – hvorfor så vanskelig å bli kvitt?

Skabb er en liten midd som trives i huden til mennesket, den går ikke lengre inn i kroppen, men surfer langsetter inne i overhuden (som er ca. 1/10 millimeter tykk..) , og legger igjen sitt tarminnhold der. Da begynner vi å klø – mer og mer over uker og mnd – hvis diagnosen ikke blir stillet. Den er skapt så liten, at vi akkurat ikke klarer å se den uten forstørrelse. På verdensbasis er det beregnet at 130 millioner mennesker har skabb, i mange utviklingsland er mellom 13-46% av befolkingen syke, mens man i Europa regner med at ca. 2-4 % av oss har skabb. Når kanskje opptil 30% ikke blir bra etter standard behandling har vi et problem. Vanlig behandling er å smøre inn hele kroppen med NIX ® krem(perimetrin) to ganger med 1-2 ukers intervall, alternativt kan man ta tabletter (Stromectol ® (ivermectin)) også i to intervaller. Det er mye som er litt vanskelig: blir det ikke smurt nøye nok med kremen fordi den er så dyr? Smøres ikke partnere og nærmeste familiemedlemmer? Kan midden overleve i sofaer og klær? Er midden blitt resistent mot legemidlene? Hvilken kombinasjon av behandling er best?

Franske forskere har fortjenestefullt klødd seg i hodet – og forsøkt å finne ut dette. De undersøkte totalt 210 pasienter, hvorav omtrent halvparten var blitt bra av ulike standardbehandlinger, den andre halvparten ikke. Ved å sammenstille alle data fant de ut at:

Det er ikke nok å bare ta en omgang med Stromectol.
To omganger med Stromectol og lokalbehandling gir best resultat.
Det kan bety noe med smitte fra møbler. I Frankrike er det tradisjon å behandle møbler med en antiparasitt spray. Det er ikke klarlagt hvor ofte møbler spiller noe rolle.
En mulig konklusjon: når standard regime med f.eks Nix x 2 ikke gir ønsket resultat, da både gi Nix og Stromectol, og begge deler gjentas etter 2 uker. Det blir ganske dyrt.

Kilde: Assey et al. Br J Dermatol, (2019): 188-893