Kortisonkrem en gang om dagen – ikke to!

I en studie av pasienter med håndeksem var det bedre med en gang kortisonkrem + en gang fuktighetskrem (Canoderm ), enn to ganger daglig med kortisonkrem.

Håndeksem er en plagsom lidelse der behandling med kortisonkremer er vanlig. Lidelsen er ofte kronisk og pasientene må behandle seg over lang tid, og er ofte betenkte til bruk av kortisonkrem. I en skandinavisk undersøkelse av 44 pasienter med håndeksem ville man undersøke om det er tilstrekkelig å kun buke kortisonkrem en gang om dagen, eller om det er best med to. Pasientene ble det i to grupper der den ene bruke kortisonkremen en gang pr dag + fuktkremen Canoderm , og de andre brukte kortisonkrem (tilsvarer Betnovat) to ganger pr dag i 14 dager.

Det kan være flere grunner til at de som brukte kortison kun en gang pr dag ble bedre: Andre studier har også vist at det ikke er bedre med hyppig påføring av kortisonkrem, da det ikke kan taes opp mer kortison, man når et metningspunkt. Det er også sannsynlig at fuktkremen Canoderm ,som tidligere er vist å bedre hudens barrierefunksjon øker effekten av kortisonkremen smurt en gang, da dette også er vist før, som en effekt av enkelte fukt kremer. Mao: En gang pr dag med kortisonkrem er best, og man sparer også organismen for kortison, slik at dosen man får blir mindre. Studien viser også at det er viktig å bruke barrierefremmende fuktkremer, som Canoderm.

Kilde: M Loden, K Wiren, KT Smerud, N Meland, H Hønnås, G Mørk, C Lutzow-Holm, J Funk og B Meding
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2011 ahead of print