Nano-teknologi : nytt, spennende og ikke utforsket!

Nanoteknologi betegner anvendt naturvitenskap med strukturene av størrelsesorden 0.1 – 100 nm, hvor en nanometer er en milliontedels millimeter ( En hundredel av tykkelsen på et hårstrå..) (Wikipedia).

Når det gjelder bruka av nanoteknolgi for medisins bruk kan man kort fortalt si det delvis gjelder å bringe molekyler inn i kroppen på en ny måte som kan fungere bedre for å behandle sykdommer, noe som har store muligheter innen kreftbehandling, eller en motsatt negativ mulighet: man er redd for at nanopartikeler havner på steder de kan skade, eller har skadelige funksjoner.

I tidskriftet Nature Nanotechnology ble det denne uke publisert forøk som viser at nanopartikler på virker DNA i hudceller (fibroblaster = bindevevsceller i huden). Det vises her at nanopartikler kan skade disse cellene, selv uten å krysse celleveggen, skaden skjer via påvirkning av cellenes kommunikasjonkanaler. Dette viser oss at dette er teknologi som også kan ha en stort potensiale for skade, som burde medføre varsomhet med bruk av slik teknologi før ytterligere forskning kan frembringe mer kunnskap om hva bruken innebærer.

Kilde: Babhra G et al : Nanotechnology 5. november, online 2009