Plateepitelkreft

platepiteca

Hva er plateepitelkreft?
Plateepitel er betegnelsen på de hudcellene som danner hudens ytterste lag, hornlaget. Disse
cellene kan, som alle andre celler i kroppen, av og til forandre seg til kreftceller. Denne
kreftformen er langt mindre farlig enn føflekkreft. Likevel kan den en sjelden gang spre seg i
kroppen, hvis en venter lenge med behandling.

Hvorfor får vi plateepitelkreft?
Langvarig soling og solforbrenning er de viktigste årsaker til utvikling av plateepitelkreft.
Andre kroniske skader (f. eks. arr etter brannskader eller strålebehandling) kan også gi
opphav til plateepitelkreft i sjeldne tilfeller.
Langvarig, immunhemmende behandling hos f. eksempel nyre/lever- transplanterte pasienter
øker risikoen for å få plateepitelkreft.

Hvordan ser det ut?
Rødlige lettblødende og skjellende hudforandringer i ansiktet, på ører eller bryst som vedvarer
mer enn 3 måneder.

Hvordan er behandlingen?
Kirurgi er den sikreste og beste behandlingen. Røntgenbehandling kan være aktuelt i enkelte tilfeller.

Er kontroll nødvendig?
Det er vanlig med kontroll hos lege etter behandlingen. Behov for kontroll vil imidlertid
variere og avtales individuelt.

Hva kan gjøres for å redusere nye krefttilfeller?
1. Unngå sterk sol, spesielt midt på dagen og i Syden.
2. Beskytt huden med klær.
3. Bruk solkrem som beskytter både mot UVA og UVB, faktor 30 eller høyere.

Disse forholdsregler er absolutt nødvendige for pasienter som bruker immunhemmende behandling.