Rosacea – mystisk tilstand hvor forskning viser vei ut av tåken

Rosacea er en tilstand der det oppstår kviseliknende utslett og rødne i ansiktet, gjerne hos folk som har levd i 25-40 år. Vi vet ikke sikkert hva det kommer av og det er en lag rekke ulike faktorer som ser ut til å forverre tilstanden. Det ser ut som alt som får huden til blir rød – ”flushe” kan være negativt. Nå har en amerikansk forskergruppe kommet med en hypotese om at dette kan skyldes et felles mekanisme der kroppens medfødte immunsystem aktiveres på en unormal måte hos pasienter med rosacea. Dette ble publisert i 2007, mens det nå foreligger nye studier på mus som er manipulert med denne immunendringen, og man fikk da mus med sykdom som likner rosacea. Rosacea behandles i dag ofte med Tetracykliner, og de har ikke bare bakteriedrepende effekt, men også effekt på noe som heter proteaser- som er en mulig forklaring på hvorfor de har effekt, ofte i små, ikke-antibiotiske doser. Det er håp om at disse funnene kan være basis for helt nye medisiner som kan virke bedre og mer mårettet mot rosacea enn dagens produkter.

Kilde: MedscapeDermatology 23. april 2010, intervju med Prof. Richard Gallo